step

__(A1ClAsS_pro)__

never step back

a1forever, never, #step, back

TK08A1

TK08A1 Forum - TK08A1 Never Step Back !

tk08a1, forum, never, #step, back

Topics linked your research : step

Đan khăn mẫu hoa cúc

Em có mẫu đan khăn mẫu hoa cúc nhưng chưa đan thử nữa chẳng bít có đẹp ko: Nguyên liệu chính: - Que đan số 3. - Len Vĩnh Thịnh 2 sợi. (Dùng len Vĩnh Thịnh trông sẽ mềm khăn hơn dùng len Tàu, cho dù độ bóng không bằng). Cách đan: - Vì len sợi nhỏ

Diễn đàn của thư mục


Diễn đàn miễn phí

Create your step forum