Khác forums

Forum fans, discover in exclusivity the last news and share your favorites discussions, photos and videos to Khác.

Quảng cáo MU

Quảng cáo mu mới ra

quảng, cáo, mới

: VIETNAM WATER : Thinking About Water !!!

Mạng chia sẻ công nghệ xử lý nước ( nước thải, nước cấp...); Nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của dân nghành nước....

tàng, kiến, thức, xử, nước, môi, trường, cấp, thoát, thải, bơm, tài, nguyên, rỉ, rác

OPENLAB-IMAGE PROCESSING

FREE KNOWLEDGE FOR ALL PEOPLE

openlab, image, processing, xử, ảnh, face, recognition, nhận, dang, khuôn, mặt, dạng, vât

Diễn đàn của thư mục


Diễn đàn miễn phí: Khác

Create your Khác forum