Khác forums

Discover Khác forums, share your thoughts, informations, images and videos with thoushands of users around the world on forum-viet.

: VIETNAM WATER : Thinking About Water !!!

Mạng chia sẻ công nghệ xử lý nước ( nước thải, nước cấp...); Nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của dân nghành nước....

tàng, kiến, thức, xử, nước, môi, trường, cấp, thoát, thải, bơm, tài, nguyên, rỉ, rác

Quảng cáo MU

Quảng cáo mu mới ra

quảng, cáo, mới

OPENLAB-IMAGE PROCESSING

FREE KNOWLEDGE FOR ALL PEOPLE

openlab, image, processing, xử, ảnh, face, recognition, nhận, dang, khuôn, mặt, dạng, vât

Diễn đàn của thư mục


Diễn đàn miễn phí: Khác

Create your Khác forum